รายการ "ผู้ว่ากาญจน์ขานข่าว (15มิ.ย.65)
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (14มิ.ย.65)
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 15 มิถุนายน 2565 (13มิ.ย.65)
กิจกรรมสร้างการรับรู้ (ร่าง) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 5 ปี (9-10มิ.ย.65)
องคมนตรีตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงาน (8มิ.ย.65)
โครงการ "GenNX Model " ผนึกกำลังกระทรวง อว.- ภาคเอกชน (8มิ.ย.65)
กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (2มิ.ย.65)
โครงการบัณฑิตพันธ์ใหม่แบบ Non – Degree รุ่นที่ 1 (27พ.ค.65)
นิเทศ ติดตามพร้อมขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษา (26-27 พ.ค. 65)
บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร (26พ.ค.65)

  ทั้งหมด 409 รายการ รวมทั้งหมด : 41 หน้า : 2345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940  หน้าถัดไป>>


อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรระยะสั้นเพื่อรองรับธนาคารหน่วยกิต (13มิ.ย.65)
อบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (6-7 มิ.ย.65)
อบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 2 (6-10มิ.ย.65)
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อวิดีโอการเรียนการสอน” (11มิ.ย.65)
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างเครื่องมือการวัดผลและประเมินผล (1มิ.ย.65)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจัดโครงการ KRU WE CAN DO ปีที่ 8 (23-25 พ.ค. 65)
ประชุม Western Safe Park (11-12 พ.ค.65)
ารอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมการจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE (12พ.ค.65)
โครงการต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัล (10-11พ.ค.65)
อบรมสาขาอาชีพผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 (10-11พ.ค.65)

  ทั้งหมด 168 รายการ รวมทั้งหมด : 17 หน้า : 2345678910111213141516  หน้าถัดไป>>


พิธีปิดคิ้วนางเกม (20 ก.พ. 65)
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2564 (ภาคปกติ) 17ก.พ. 65
พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร และถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นนักศึกษา ประจำปี 2564 (14ก.พ.65)
ฟุตบอลกระชับมิตรเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน (9ก.พ.65)
KRU CAMPING 2022 (21 ม.ค.65)
พิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (18 ส.ค.64)
งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2564 (8เม.ย.64)
โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และพิธีทางศาสนาทำบุญประจำปีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (7เม.ย.64)
โครงการ Vlog: Kanchanaburi: Perfect Destination (7เม.ย.64)
สัมภาษณ์ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มรภ.กาญจนบุรี

  ทั้งหมด 128 รายการ รวมทั้งหมด : 13 หน้า : 23456789101112  หน้าถัดไป>>


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง ระบบและกลไกการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในที่ตั้ง ภายใต้สถานการณ์การแร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
ประกาศคณะกรรมการสรรหาเรื่อง การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ. 2564 เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 ฉบับที่ 15
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 ฉบับที่ 14

  ทั้งหมด 91 รายการ รวมทั้งหมด : 10 หน้า : 23456789  หน้าถัดไป>>


มรภ.กาญจนบุรี ร่วมกับจังหวัดลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของ“แก้จน Mobile” (25 พ.ค.. 65)
โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 (17พ.ค.65)
พิธีเปิดสถานีไฟฟ้ากาญจนบุรี 3 (12 พ.ค.65)
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ถวายพระราชกุศล "สมเด็จย่าพุทธานุสรณ์" (8 พ.ค.65)
มรภ.กาญจนบุรี ร่วมกับจังหวัดลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของ“แก้จน Mobile” (5 เม.ย. 65)
จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (25 มี.ค.65)
มรภ.กาญจนบุรีร่วมกับจังหวัด มอบสิ่งของให้กับครอบครัวที่ต้องได้รับการช่วยเหลือของพื้นที่อำเภอห้วยกระเจา (21 มี.ค. 65)
ม.ราชภัฏนครปฐม ส่งมอบข้าวสารให้กับ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อนำส่งกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13
ครอบครัว “อัคคีเดช” เมืองนครปฐมร่วมบริจาคทุนทรัพย์ช่วยเหลือนักศึกษา ม.ราชภัฏกาญจนบุรี ที่ติดโควิด-19
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจิตอาสาช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (2และ4 มี.ค.65)

  ทั้งหมด 70 รายการ รวมทั้งหมด : 7 หน้า : 23456  หน้าถัดไป>>

 

bursa escort bursa escort konya escort akşehir escort karatay escort meram escort selçuklu escort çumra escort escort konya beyşehir escort
500x500