ข่าวล่าสุด / ข่าวทั้งหมด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง ระบบและกลไกการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในที่ตั้ง ภายใต้สถานการณ์การแร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

มรภ.กาญจนบุรี ร่วมกับจังหวัดลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของ“แก้จน Mobile” (25 พ.ค.. 65)
โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 (17พ.ค.65)
พิธีเปิดสถานีไฟฟ้ากาญจนบุรี 3 (12 พ.ค.65)
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ถวายพระราชกุศล "สมเด็จย่าพุทธานุสรณ์" (8 พ.ค.65)
มรภ.กาญจนบุรี ร่วมกับจังหวัดลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของ“แก้จน Mobile” (5 เม.ย. 65)
จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (25 มี.ค.65)
มรภ.กาญจนบุรีร่วมกับจังหวัด มอบสิ่งของให้กับครอบครัวที่ต้องได้รับการช่วยเหลือของพื้นที่อำเภอห้วยกระเจา (21 มี.ค. 65)
ม.ราชภัฏนครปฐม ส่งมอบข้าวสารให้กับ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อนำส่งกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13
ครอบครัว “อัคคีเดช” เมืองนครปฐมร่วมบริจาคทุนทรัพย์ช่วยเหลือนักศึกษา ม.ราชภัฏกาญจนบุรี ที่ติดโควิด-19
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจิตอาสาช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (2และ4 มี.ค.65)

  ทั้งหมด 70 รายการ รวมทั้งหมด : 7 หน้า : 23456  หน้าถัดไป>>

 

ม.ราชภัฏนครปฐม ส่งมอบข้าวสารให้กับ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อนำส่งกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

ม.ราชภัฏนครปฐม ส่งมอบข้าวสารให้กับ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อนำส่งกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13

เร่งผ่อนเบาผลผลิตการเกษตรไม่เพียงพอต่อการบริโภค ของนักเรียน ตชด. สหธนาคารกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย อาจารย์ชัยยุธ มณีรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ส่งมอบข้าวสารให้กับ ผู้แทนฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย ผศ.จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์ ดร.ณรงค์ พันธุ์คง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้การสนับสนุนรถยนต์ และลำเลียงข้าวสารไปยัง กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี เพื่อส่งมอบให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสหธนาคารกรุงเทพ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เนื่องจากการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริฯ โครงการเกษตร เพื่ออาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนในถิ่นทุรกันดารที่ศึกษาอยู่ จำนวน 248 คน โรงเรียนฯ มีพื้นที่บริหารจัดการด้านการเกษตรค่อนข้างจำกัด จึงส่งผลให้ผลผลิตที่ได้ไม่เพียงพอสำหรับการประกอบอาหารกลางวัน ตลอดจนทางโรงเรียนฯ ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ภายในโรงเรียน และซ่อมแซมอาคารเรียน เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการจัดการเรียน การสอน ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2565 เป็นต้นมา จึงต้องปรุงอาหารสำหรับชาวจิตอาสาชุมชนท้องถิ่น และคณะตำรวจตระเวนชายแดนที่มาปฏิบัติหน้าที่ รวมประมาณ 50 ราย ต่อวัน ส่งผลให้ข้าวสารที่โรงเรียนผลิตได้จากการทำนาปีของโรงเรียนหมดไปเป็นจำนวนมาก

ในการนี้ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสหธนาคารกรุงเทพ ได้ขอรับการสนับสนุนข้าวสารประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดย อาจารย์ ดร.วิรัติ ปิ่นแก้ว อธิการบดี ได้มอบข้าวสาร จำนวน 200 ถุง ๆ ละ 5 กิโลกรัม เพื่อให้ความช่วยเหลือโรงเรียนดังกล่าวอย่างเร่งด่วน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณเกรียงไกร อัคคีเดช และคุณนภัทร อัคคีเดช คณะจิตอาสาตำบลนครปฐม ช่วยลำเลียงข้าวสารจากสถานที่จัดเก็บไปยังรถยนต์ที่ใช้ในการขนส่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ติดตามข่าวสารได้ที่ www.kru.ac.th

IG: kru.university โทร 034-534059-60


ผู้เขียน :pr วันที่ :2022-03-18 11:13:19 แก้ไขวันที่ :


bursa escort bursa escort konya escort akşehir escort karatay escort meram escort selçuklu escort çumra escort escort konya beyşehir escort
500x500