ข่าวล่าสุด / ข่าวทั้งหมด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง ระบบและกลไกการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในที่ตั้ง ภายใต้สถานการณ์การแร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

มรภ.กาญจนบุรี ร่วมกับจังหวัดลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของ“แก้จน Mobile” (25 พ.ค.. 65)
โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 (17พ.ค.65)
พิธีเปิดสถานีไฟฟ้ากาญจนบุรี 3 (12 พ.ค.65)
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ถวายพระราชกุศล "สมเด็จย่าพุทธานุสรณ์" (8 พ.ค.65)
มรภ.กาญจนบุรี ร่วมกับจังหวัดลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของ“แก้จน Mobile” (5 เม.ย. 65)
จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (25 มี.ค.65)
มรภ.กาญจนบุรีร่วมกับจังหวัด มอบสิ่งของให้กับครอบครัวที่ต้องได้รับการช่วยเหลือของพื้นที่อำเภอห้วยกระเจา (21 มี.ค. 65)
ม.ราชภัฏนครปฐม ส่งมอบข้าวสารให้กับ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อนำส่งกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13
ครอบครัว “อัคคีเดช” เมืองนครปฐมร่วมบริจาคทุนทรัพย์ช่วยเหลือนักศึกษา ม.ราชภัฏกาญจนบุรี ที่ติดโควิด-19
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจิตอาสาช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (2และ4 มี.ค.65)

  ทั้งหมด 70 รายการ รวมทั้งหมด : 7 หน้า : 23456  หน้าถัดไป>>

 

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (22มี.ค.65)

วันที่ 22 มีนาคม 2565 ผศ.ดร.ขวัญนรี กล้าปราบโจร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการตามบริบทมหาวิทยาลัย (โครงการด้านสิ่งแวดล้อม) กิจกรรมการบริหารจัดการขยะชุมชนเทศบาลเมืองตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี กิจกรรมย่อยที่ 1 การประชุมเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน โรงเรียน ชุมชน โดยมี นายทวี สกุลกาญจนดล รองนายกเทศมนตรี นายจิรศักดิ์ พรหมชนะ ปลัดเทศบาลเมืองปากแพรก นางสุจิตรา เหลืองทอง รองปลัดเทศบาลเมืองปากแพรก ผศ.ดร.มงคล พัชรวงศ์สิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดร.เอกบุตร อยู่สุข รองคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้นำชุมชน ตัวแทนจากโรงเรียนจากภาครัฐและภาคเอกชน ประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะภายในชุมชนเทศบาลเมืองตำบลปากแพรก ณ เทศบาลเมืองตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินโครงการโดย อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ เถื่อนใย ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

 

ภาพ /ข่าว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ติดตามข่าวสารได้ที่ www.kru.ac.th

IG: kru.university โทร 034-534059-60

รับชมภาพทั้งหมดได้ที่ https://web.facebook.com/media/set/?set=a.4564895140282478&type=3


ผู้เขียน :pr วันที่ :2022-03-28 15:08:48 แก้ไขวันที่ :


bursa escort bursa escort konya escort akşehir escort karatay escort meram escort selçuklu escort çumra escort escort konya beyşehir escort
500x500