ข่าวล่าสุด / ข่าวทั้งหมด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง ระบบและกลไกการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในที่ตั้ง ภายใต้สถานการณ์การแร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

มรภ.กาญจนบุรี ร่วมกับจังหวัดลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของ“แก้จน Mobile” (25 พ.ค.. 65)
โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 (17พ.ค.65)
พิธีเปิดสถานีไฟฟ้ากาญจนบุรี 3 (12 พ.ค.65)
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ถวายพระราชกุศล "สมเด็จย่าพุทธานุสรณ์" (8 พ.ค.65)
มรภ.กาญจนบุรี ร่วมกับจังหวัดลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของ“แก้จน Mobile” (5 เม.ย. 65)
จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (25 มี.ค.65)
มรภ.กาญจนบุรีร่วมกับจังหวัด มอบสิ่งของให้กับครอบครัวที่ต้องได้รับการช่วยเหลือของพื้นที่อำเภอห้วยกระเจา (21 มี.ค. 65)
ม.ราชภัฏนครปฐม ส่งมอบข้าวสารให้กับ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อนำส่งกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13
ครอบครัว “อัคคีเดช” เมืองนครปฐมร่วมบริจาคทุนทรัพย์ช่วยเหลือนักศึกษา ม.ราชภัฏกาญจนบุรี ที่ติดโควิด-19
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจิตอาสาช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกาญจนบุรี (2และ4 มี.ค.65)

  ทั้งหมด 70 รายการ รวมทั้งหมด : 7 หน้า : 23456  หน้าถัดไป>>

 

MOUความร่วมมือและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ มรภ.กาญจนบุรี 2565 (25 มี.ค. 65)

กิจกรรม : ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (25 มีนาคม 2565)

 

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรม : ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการ จำนวน 20 หน่วยงานความร่วมมือ โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก เพื่อพัฒนาชุมชนผู้ประกอบการ พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตในการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น และขยายตลาดภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นรวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจเพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 โดยกิจกรรมเริ่ม เวลา 08.00 น. ลงทะเบียนและตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

 

โดยกิจกรรมในภาคเช้าเป็นพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมี ดร.ปิยะพร พิทักษ์ตันสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และที่มาของโครงการ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง จำนวน 20 หน่วยงาน ความร่วมมือ ได้แก่

1. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

2. องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่แฉลบ

3. องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก

4. องค์การบริหารส่วนตำบลพงตึก

5. องค์การบริหารส่วนตำบลปิล๊อก

6. องค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด

7. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู

8. สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

9. พัฒนาชุมชนอำเภอพนมทวน

10. พัฒนาชุมชนอำเภอศรีสวัสดิ์

11. โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์

12. โรงเรียนเพียงหลวง 3

13. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศรีสวัสดิ์กรีน

14. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพุถ่อง

15. วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกไม้ผลและการท่องเที่ยว

16. วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจเกษตรวิถีท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพบ้านหนองหญ้าปล้อง

17. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าวตำบลพงตึก

18. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าไทยพื้นถิ่นบ้านทุ่งสมอ

19. กลุ่มแปรรูปอาหารแคปหมูไร้มัน รัตนา

20. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้ทำมือคนพิการ

 

ภาพโดย / ข่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ติดตามข่าวสารได้ที่ www.kru.ac.th

IG: kru.university โทร 034-534059-60

รับชมภาพทั้งหมดได้ที่  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4577434535695205&type=3


ผู้เขียน :pr วันที่ :2022-03-28 15:15:26 แก้ไขวันที่ :2022-03-28 15:16:34


bursa escort bursa escort konya escort akşehir escort karatay escort meram escort selçuklu escort çumra escort escort konya beyşehir escort
500x500