ข่าวล่าสุด / ข่าวทั้งหมด

ประชุมหารือแนวทางจัดกิจกรรมร่วมกับทาง กกต. (1 ก.ค. 65)
การเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี แถลงข่าวจัดงาน Run ด้วย กาญ 2022
มรภ.กาญจนบุรี ร่วมกับจังหวัดลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของ“แก้จน Mobile” (22 มิ.ย. 65)
มรภ.กาญจนบุรี ร่วมกับจังหวัดลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของ“แก้จน Mobile” (25 พ.ค.. 65)
โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 (17พ.ค.65)
พิธีเปิดสถานีไฟฟ้ากาญจนบุรี 3 (12 พ.ค.65)
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ถวายพระราชกุศล "สมเด็จย่าพุทธานุสรณ์" (8 พ.ค.65)
มรภ.กาญจนบุรี ร่วมกับจังหวัดลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของ“แก้จน Mobile” (5 เม.ย. 65)
จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (25 มี.ค.65)

  ทั้งหมด 74 รายการ รวมทั้งหมด : 8 หน้า : 234567  หน้าถัดไป>>

 

โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 (17พ.ค.65)

จังหวัดกาญจนบุรี ประชาชนจิตอาสาร่วมปลูกต้นไม้ ในโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 โดยนำไม้มีค่า เป็นพันธุ์ไม้ในการปลูกภายในบริเวณวัดให้มีความร่มรื่นและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาต้นไม้ให้เติบโตงอกงาม เป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้

 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ที่ วัดใหญ่ดงรัง ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเข้าร่วมในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมฯ

 

สำหรับกิจกรรมในโครงการ ช่วงแรกประธานในพิธีถวายความเคารพ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะและทำความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมยืนตรง ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี กล่าวคำปฏิญาณ เราทำความดีด้วยหัวใจ พร้อมกัน 3 ครั้ง จากนั้น ประชาชนจิตอาสา ทั้งหมดได้แยกย้ายไปร่วมกันปลูกต้นไม้โดยรอบบริเวณ ซึ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี ได้นำพันธุ์ไม้มีค่ามาเป็นพันธุ์ไม้ที่ใช้ในการปลูกภายในรอบบริเวณวัด เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโต ควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึกให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้อีกด้วย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน พร้อมทั้งยังได้มอบหมายให้ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นหน่วยงานหลักในการประสานกับทุกหน่วยงาน เพื่อร่วมดำเนินโครงการปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป่าชายเลนและป้องกันไฟป่า ด้วยทรงมีพระราชปณิธานและพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อจะสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยให้ความสำคัญและห่วงใยเรื่องน้ำและป่าเป็นอย่างยิ่ง

 

ขอบคุณภาพ/ข่าว จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี


ผู้เขียน :pr วันที่ :2022-06-15 14:33:03 แก้ไขวันที่ :


bursa escort bursa escort konya escort akşehir escort karatay escort meram escort selçuklu escort çumra escort escort konya beyşehir escort
500x500