ข่าวล่าสุด / ข่าวทั้งหมด

ประชุมหารือแนวทางจัดกิจกรรมร่วมกับทาง กกต. (1 ก.ค. 65)
การเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี แถลงข่าวจัดงาน Run ด้วย กาญ 2022
มรภ.กาญจนบุรี ร่วมกับจังหวัดลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของ“แก้จน Mobile” (22 มิ.ย. 65)
มรภ.กาญจนบุรี ร่วมกับจังหวัดลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของ“แก้จน Mobile” (25 พ.ค.. 65)
โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 (17พ.ค.65)
พิธีเปิดสถานีไฟฟ้ากาญจนบุรี 3 (12 พ.ค.65)
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ถวายพระราชกุศล "สมเด็จย่าพุทธานุสรณ์" (8 พ.ค.65)
มรภ.กาญจนบุรี ร่วมกับจังหวัดลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของ“แก้จน Mobile” (5 เม.ย. 65)
จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (25 มี.ค.65)

  ทั้งหมด 74 รายการ รวมทั้งหมด : 8 หน้า : 234567  หน้าถัดไป>>

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างเครื่องมือการวัดผลและประเมินผล (1มิ.ย.65)

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างเครื่องมือการวัดผลและประเมินผล" ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์

 

ทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างเครื่องมือการวัดผลและประเมินผล" ในระหว่างวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2565 โดยกิจกรรมภายในการจัดอบรมเป็นการบรรยายและปฏิบัติกิจกรรม “การสร้างเครื่องมือการวัดผลและประเมินผล” และ การบรรยายและปฏิบัติกิจกรรม “การสร้างเกณฑ์การประเมินชิ้นงาน” ซึ่งมีวิทยากร 3 ท่าน ประกอบด้วย 1. รศ.ดร.ณัฐฏภรณ์ หลาวทอง สังกัดภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2.ดร.สายชล เทียนงาม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 3.ดร.วรัญญู ฉายาบรรณ์ คณะครุศาสตร์

 

สำหรับโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ได้ทราบและเข้าใจหลักการของการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน และเพื่อให้อาจารย์สามารถนำหลักกรและวิธีกรของกรวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ให้อาจารย์ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองร่วมกันปรับปรุงแก้ไขและกำหนดทิศทางในการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน

 

 

ภาพ /ข่าว งานประชาสัมพันธ์ มรภ.กาญจนบุรี

ติดตามข่าวสารได้ที่ www.kru.ac.th

IG: kru.university โทร034-534059-60

รับชมภาพทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/media/set?vanity=kru.ac.th&set=a.4761925330579457


ผู้เขียน :pr วันที่ :2022-06-15 15:53:06 แก้ไขวันที่ :


bursa escort bursa escort konya escort akşehir escort karatay escort meram escort selçuklu escort çumra escort escort konya beyşehir escort
500x500