ข่าวล่าสุด / ข่าวทั้งหมด

ประชุมหารือแนวทางจัดกิจกรรมร่วมกับทาง กกต. (1 ก.ค. 65)
การเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี แถลงข่าวจัดงาน Run ด้วย กาญ 2022
มรภ.กาญจนบุรี ร่วมกับจังหวัดลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของ“แก้จน Mobile” (22 มิ.ย. 65)
มรภ.กาญจนบุรี ร่วมกับจังหวัดลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของ“แก้จน Mobile” (25 พ.ค.. 65)
โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 (17พ.ค.65)
พิธีเปิดสถานีไฟฟ้ากาญจนบุรี 3 (12 พ.ค.65)
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ถวายพระราชกุศล "สมเด็จย่าพุทธานุสรณ์" (8 พ.ค.65)
มรภ.กาญจนบุรี ร่วมกับจังหวัดลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของ“แก้จน Mobile” (5 เม.ย. 65)
จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (25 มี.ค.65)

  ทั้งหมด 74 รายการ รวมทั้งหมด : 8 หน้า : 234567  หน้าถัดไป>>

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อวิดีโอการเรียนการสอน” (11มิ.ย.65)

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อวิดีโอการเรียนการสอน” วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.บุษบา สังข์วรรณะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ และผู้ช่วยวิทยากร นายนพรัตน์ ประดิษฐ นักวิชาการโสตทัศนวัสดุ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

โดยการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ สุขชาวนา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กล่าวเปิดการอบรม โดยมี ดร.ณรงค์ พันธุ์คง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายงาน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ซึ่งโครงการกิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดี

 

สามารถชมรูปภาพเพิ่มเติม: https://drive.google.com/drive/folders/1eHac12ew0-LdRG91CWPgGzmiXDG3PK8J?usp=sharing

 

ภาพ/ข่าว: สำนักวิทยบริการฯ มรภ.กาญจนบุรี


ผู้เขียน :pr วันที่ :2022-06-15 15:58:23 แก้ไขวันที่ :


bursa escort bursa escort konya escort akşehir escort karatay escort meram escort selçuklu escort çumra escort escort konya beyşehir escort
500x500