ข่าวล่าสุด / ข่าวทั้งหมด

ประชุมหารือแนวทางจัดกิจกรรมร่วมกับทาง กกต. (1 ก.ค. 65)
การเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี แถลงข่าวจัดงาน Run ด้วย กาญ 2022
มรภ.กาญจนบุรี ร่วมกับจังหวัดลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของ“แก้จน Mobile” (22 มิ.ย. 65)
มรภ.กาญจนบุรี ร่วมกับจังหวัดลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของ“แก้จน Mobile” (25 พ.ค.. 65)
โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 (17พ.ค.65)
พิธีเปิดสถานีไฟฟ้ากาญจนบุรี 3 (12 พ.ค.65)
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ถวายพระราชกุศล "สมเด็จย่าพุทธานุสรณ์" (8 พ.ค.65)
มรภ.กาญจนบุรี ร่วมกับจังหวัดลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของ“แก้จน Mobile” (5 เม.ย. 65)
จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (25 มี.ค.65)

  ทั้งหมด 74 รายการ รวมทั้งหมด : 8 หน้า : 234567  หน้าถัดไป>>

 

กิจกรรมสร้างการรับรู้ (ร่าง) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 5 ปี (9-10มิ.ย.65)

กิจกรรมสร้างการรับรู้ (ร่าง) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 5 ปี

(พ.ศ. 2566 - 2570) และกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดข้อเสนอโครงการริเริ่มสำคัญระดับภูมิภาค ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันตก ระหว่างวันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2565

ณ ห้องประชุมอรพิม ชั้น 2 อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากนั้นจะมีการดำเนินกิจกรรมสร้างการรับรู้ (ร่าง) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฎ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)และกระบวนการคาดการณ์อนาคต โดย ผู้แทน สอวช. ต่อด้วยกิจกรรมค้นหาเป้าหมายร่วมและข้อเสนอริเริ่มสำคัญของภูมิภาคโปรแกรมส่งเสริมการพัฒนา ววน. เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ และโปรแกรมส่งเสริมการพัฒนากำลังคน

โดย ผู้แทนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) และการสรุป key initiative programs ระดับภูมิภาค)

 

กิจกรรมในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 แนวทางการจัดทำ initiative program และแบ่งกลุ่มจัดทำรายละเอียด key initiative programs ในระดับภูมิภาค

และการนำเสนอและอภิปราย key initiative programs ระดับภูมิภาค

 

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อกำหนดข้อเสนอโครงการริเริ่มสำคัญระดับภูมิภาคของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎภาคตะวันตก” จะเป็นกิจกรรมช่วยสร้างการรับรู้ต่อแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ต่อประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกระดับ เพื่อให้เกิดการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงการกำหนดโครงการริเริ่มสำคัญของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎภาคตะวันตกและเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันโดยอาศัยศักยภาพความเชี่ยวชาญที่โดดเด่นและประสบการณ์การทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นมาเป็นระยะเวลายาวนาน

 

ภาพ /ข่าว งานประชาสัมพันธ์ มรภ.กาญจนบุรี

ติดตามข่าวสารได้ที่ www.kru.ac.th

IG: kru.university โทร 034-534059-60

รับชมภาพทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4787423831362940&type=3


ผู้เขียน :pr วันที่ :2022-06-15 16:07:10 แก้ไขวันที่ :


bursa escort bursa escort konya escort akşehir escort karatay escort meram escort selçuklu escort çumra escort escort konya beyşehir escort
500x500