ข่าวล่าสุด / ข่าวทั้งหมด

ประชุมหารือแนวทางจัดกิจกรรมร่วมกับทาง กกต. (1 ก.ค. 65)
การเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี แถลงข่าวจัดงาน Run ด้วย กาญ 2022
มรภ.กาญจนบุรี ร่วมกับจังหวัดลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของ“แก้จน Mobile” (22 มิ.ย. 65)
มรภ.กาญจนบุรี ร่วมกับจังหวัดลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของ“แก้จน Mobile” (25 พ.ค.. 65)
โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 (17พ.ค.65)
พิธีเปิดสถานีไฟฟ้ากาญจนบุรี 3 (12 พ.ค.65)
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ถวายพระราชกุศล "สมเด็จย่าพุทธานุสรณ์" (8 พ.ค.65)
มรภ.กาญจนบุรี ร่วมกับจังหวัดลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของ“แก้จน Mobile” (5 เม.ย. 65)
จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (25 มี.ค.65)

  ทั้งหมด 74 รายการ รวมทั้งหมด : 8 หน้า : 234567  หน้าถัดไป>>

 

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 15 มิถุนายน 2565 (13มิ.ย.65)

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.39 น. ที่ อาคารนันทนาการและบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ทางกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้จัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในวันวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 15 มิถุนายน 2565

นำโดย ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว เพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคล และรำลึกถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดพิธีเป็นประจำทุกปี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่พัฒนามาจากการสถาปนาวิทยาลัยครูกาญจนบุรี มีชื่อว่า “วิทยาลัยครูกาญจนบุรี” สังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2516 และในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แทนชื่อวิทยาลัยครู และประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2538 ส่งผลให้วิทยาลัยครูกาญจนบุรียกฐานะขึ้นเป็นสถาบันราชภัฏกาญจนบุรี และในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23 ก วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 มีผลให้สถาบันราชภัฏกาญจนบุรียกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ปัจจุบันสังกัดกระทรวง อว.) ตั้งแต่เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547

 

ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ มรภ.กาญจนบุรี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และองค์การนักศึกษา มรภ.กาญจนบุรี

และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มรภ.กาญจนบุรี

ติดตามข่าวสารได้ที่ www.kru.ac.th

IG: kru.university โทร 034-534059-60

รับชมภาพทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kru.ac.th&set=a.4789778077794182


ผู้เขียน :pr วันที่ :2022-06-15 16:09:04 แก้ไขวันที่ :


bursa escort bursa escort konya escort akşehir escort karatay escort meram escort selçuklu escort çumra escort escort konya beyşehir escort
500x500