ข่าวล่าสุด / ข่าวทั้งหมด

ประชุมหารือแนวทางจัดกิจกรรมร่วมกับทาง กกต. (1 ก.ค. 65)
การเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี แถลงข่าวจัดงาน Run ด้วย กาญ 2022
มรภ.กาญจนบุรี ร่วมกับจังหวัดลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของ“แก้จน Mobile” (22 มิ.ย. 65)
มรภ.กาญจนบุรี ร่วมกับจังหวัดลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของ“แก้จน Mobile” (25 พ.ค.. 65)
โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 (17พ.ค.65)
พิธีเปิดสถานีไฟฟ้ากาญจนบุรี 3 (12 พ.ค.65)
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ถวายพระราชกุศล "สมเด็จย่าพุทธานุสรณ์" (8 พ.ค.65)
มรภ.กาญจนบุรี ร่วมกับจังหวัดลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของ“แก้จน Mobile” (5 เม.ย. 65)
จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (25 มี.ค.65)

  ทั้งหมด 74 รายการ รวมทั้งหมด : 8 หน้า : 234567  หน้าถัดไป>>

 

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (14มิ.ย.65)

ในวันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระอาทิตย์ (The SUN) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท เดอะเลกาซี ทราเวล จำกัด

 

โดยมี ดร.ธัญวภณ ยิ่งประเสริฐชัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและกล่าวความรู้สึกในการได้ร่วมทำบันทึกข้อตกลง พร้อมด้วยคุณวัลลภ พิชญ์พงศา ผู้จัดการทั่วไปบริษัท เดอะเลกาซี ทราเวลจำกัด กล่าวความรู้สึกในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ จากนั้นจะเป็นการลงนามความร่วมมือ ซึ่งมีผู้แทนจาก 2 หน่วยงาน ดังนี้

1.ดร.ธัญวภณ ยิ่งประเสริฐชัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.ดร.สัมฤทธิ์ มากสง รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.คุณวัลลภ พิชญ์พงศา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เดอะเลกาซี ทราเวล จำกัด

4.คุณจินตนา เอกสุข ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจหมุนเวียน เดอะเลกาซี ริเวอร์ แคว รีสอร์ท

 

บันทึกความร่วมมือนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการศึกษา วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิต ยกระดับคุณภาพผลิตผลการเกษตร พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สมุนไพร เครื่องสำอาง อื่นๆ ที่สามารถจำหน่ายเชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันในการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา แลกเปลี่ยนบุคลากร อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาในการทำงานวิชาการร่วมกัน รวมไปถึงการร่วมมือในด้านอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์กับการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

 

ภาพ /ข่าว งานประชาสัมพันธ์ มรภ.กาญจนบุรี

ติดตามข่าวสารได้ที่ www.kru.ac.th

IG: kru.university โทร 034-534059-60

รับชมภาพทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4789793031126020&type=3


ผู้เขียน :pr วันที่ :2022-06-15 16:10:59 แก้ไขวันที่ :


bursa escort bursa escort konya escort akşehir escort karatay escort meram escort selçuklu escort çumra escort escort konya beyşehir escort
500x500