ข่าวล่าสุด / ข่าวทั้งหมด

ประชุมหารือแนวทางจัดกิจกรรมร่วมกับทาง กกต. (1 ก.ค. 65)
การเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี แถลงข่าวจัดงาน Run ด้วย กาญ 2022
มรภ.กาญจนบุรี ร่วมกับจังหวัดลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของ“แก้จน Mobile” (22 มิ.ย. 65)
มรภ.กาญจนบุรี ร่วมกับจังหวัดลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของ“แก้จน Mobile” (25 พ.ค.. 65)
โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 (17พ.ค.65)
พิธีเปิดสถานีไฟฟ้ากาญจนบุรี 3 (12 พ.ค.65)
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ถวายพระราชกุศล "สมเด็จย่าพุทธานุสรณ์" (8 พ.ค.65)
มรภ.กาญจนบุรี ร่วมกับจังหวัดลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของ“แก้จน Mobile” (5 เม.ย. 65)
จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (25 มี.ค.65)

  ทั้งหมด 74 รายการ รวมทั้งหมด : 8 หน้า : 234567  หน้าถัดไป>>

 

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรระยะสั้นเพื่อรองรับธนาคารหน่วยกิต (13มิ.ย.65)

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศรีภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรระยะสั้นเพื่อรองรับธนาคารหน่วยกิต จัดโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้อาจารย์ประจำหลักสูตรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น โดยจัดในวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2565

 

โดยมีการอภิปราย การวิพากษ์คู่มือการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น และเครื่องมือสำรวจความต้องการผู้ใช้บัณฑิตและผู้เรียนเพื่อการจัดทำหลักสูตรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิกา แสงหิรัญรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งมี ผู้บริหาร อาจารย์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในโครงการดังกล่าว

 

ภาพ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มรภ.กาญจนบุรี

ติดตามข่าวสารได้ที่ www.kru.ac.th

IG: kru.university โทร034-534059-60

รับชมภาพทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/media/set?vanity=kru.ac.th&set=a.4792446920860631


ผู้เขียน :pr วันที่ :2022-06-15 16:12:57 แก้ไขวันที่ :


bursa escort bursa escort konya escort akşehir escort karatay escort meram escort selçuklu escort çumra escort escort konya beyşehir escort
500x500