kru@kru.ac.th 034-534059-60


การนำเสนอผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนการสอน (29 ส.ค. 66)


การนำเสนอผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนการสอน

-------------------------

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนการสอน โดยมีวิทยากร 2 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ สุขชาวนา อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญนรี กล้าปราบโจร รองอธิการบดี ณ ห้องเธียร์เตอร์ อาคารนันทนาการและบริการนักศึกษา ชั้น3 "ตึกเขียว กองพัฒนานักศึกษา"มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

--------------------

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มรภ.กาญจนบุรี

ติดตามข่าวสารได้ที่ www.kru.ac.th

IG: kru.university โทร. 034-534059-60

รับชมรูปทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kru.ac.th&set=a.631281415859961