kru@kru.ac.th 034-534059-60


การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้านในจังหวัดกาญจนบุรี(5ก.ย.66)


การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้านในจังหวัดกาญจนบุรี(5ก.ย.66)

----------------------------------

วันที่ 5 กันยายน 2566 ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและร่วมรับฟังโครงการวิจัยรูปแบบการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของกลุ่มคนไร้บ้านในจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถประสงค์เพื่อค้นหาแนวทางและพัฒนารูปแบบในการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับกลุ่มคนไร้บ้าน การเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน และทำให้เกิดการร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการหนุนเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้านให้ดีขึ้น ณ ห้องไพลิน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

------------------------------------

ภาพ /ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มรภ.กาญจนบุรี

ติดตามข่าวสารได้ที่ www.kru.ac.th

IG: kru.university โทร. 034-534059-60

รับชมภาพทั้งหมดได้ที่ https://web.facebook.com/media/set/?vanity=kru.ac.th&set=a.634696468851789