kru@kru.ac.th 034-534059-60


โครงการคลายความเครียดด้วยพลังจิต (13 ก.ย. 66)


โครงการคลายความเครียดด้วยพลังจิต (13 ก.ย. 66)

-------------------------

วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. ที่ห้องกวดวิชาอาคารนันทนาการและบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผศ.ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการคลายความเครียดด้วยพลังจิต

 

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการรักษาความสมดุลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ ของบุคลากรและนักศึกษา ซึ่งในการทำงาน การเรียน อาจมีปัจจัยต่าง ๆ รวมทั้งสภาพแวดล้อม ที่อาจส่งผลกระทบทางจิตใจ เช่น ความเครียด ความวิตกกังวล ก่อให้เกิดความเครียดสะสมได้ ถึงแม้ว่าธรรมชาติร่างกายของเราจะมีกลไกในการปกป้องและรักษาตนเองจากการเจ็บป่วยได้ แต่การรักษาสมดุลของทั้งร่างกายและจิตใจน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ช่วยป้องกันการเจ็บป่วย ทั้งช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้เซลล์และอวัยวะภายในร่างกายมีความสมบูรณ์ แข็งแรง และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด จึงได้กำหนดจัดโครงการคลายความเครียดด้วยพลังจิตขึ้น เพื่อให้บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ฝึกปฏิบัติประเมินความเครียดของตนเอง การฝึกรู้และทำความเข้าใจสาเหตุของการเกิดความเครียด และการเสริมสร้างพลังกายพลังใจของตนเองให้สามารถรักษาความสมดุลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อชีวิตประจำวัน และชีวิตการทำงานในองค์กรต่อไป

 

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรร่วมอภิปราย การคลายความเครียดด้วยพลังจิต ในหัวข้อประเมินความเครียดของตนเอง รู้และเข้าใจการเกิดความเครียดและการเสริมสร้างพลังกายพลังใจ

วิทยากร

1)นายพิสุทธิ์สยาม งวงคำนาม

2)พ.ญ.กาญชนก เลิศอาวาส ปัจจุบัน จิตแพทย์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

พ.ศ. 2550 - 2555 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2560 - 2563 แพทย์ประจำบ้าน สาขาวิชาจิตเวชทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

3) อาจารย์จากสถาบันพลังจิตตานุภาพ

-------------------------

ข่าว/ ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ มรภ.กาญจนบุรี

ติดตามข่าวสารได้ที่ www.kru.ac.th

IG: kru.university

โทร 034-534059-6

รับชมภาพทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/media/set?vanity=kru.ac.th&set=a.639877408333695