kru@kru.ac.th 034-534059-60


โครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวา (18 ก.ย. 66)


มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ระดับจังหวัด ณ บริเวณลำห้วยท่าช้าง ในพื้นที่อำเภอด่านมะขามเตี้ย

 

วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณลำห้วยท่าช้าง หมู่ที่ 1 บ้านสี่แยก ตำบลหนองไผ่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มอบหมายให้ ผศ.จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ รองอธิการบดี ร่วม พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ระดับจังหวัด ณ บริเวณลำห้วยท่าช้าง อำเภอด่านมะขามเตี้ย

 

โดยมีนายรณภพ เวียงสิมมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วย พันเอก สรกฤต จีนสมุทร รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 17 พันตำรวจเอกไวโรจน์ แน่นพิมาย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรด่านมะขามเตี้ย สำนักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมฯ

 

จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ระดับจังหวัด เพื่อปฏิบัติการจัดเก็บผักตบชวาในลุ่มน้ำ คูคลอง ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่จะพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี อย่างต่อเนื่อง ตลอดจน สร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้กับแหล่งน้ำ ให้มีความรักความหวงแหนและมีจิตอาสาในการดูแลรักษาแหล่งน้ำให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงามอย่างยั่งยืน

----------------------------

ติดตามข่าวสารได้ที่ www.kru.ac.th

IG: kru.university โทร 034-534059-6