kru@kru.ac.th 034-534059-60


สัมภาษณ์สดรายการ คุยสบายสไตล์กาญจน์เอง (20 ก.ย. 66)


วันที่ 20 กันยายน 2566 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี (สวท.กจ.) ดร.เศกสิทธิ์ ปักษี ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.กาญจนบุรี ได้ร่วมสัมภาษณ์สดรายการ คุยสบายสไตล์กาญจน์เอง ในประเด็น โครงการเปิดตำนานมรดกภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้าน สืบสานอัตลักษณ์ไทย อาหารถิ่น แผ่นดินกาญจน์

ติดตามความสนุกได้ที่????

Youtube : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี @kanrajabhat

Facebook : Kanchanaburi Rajabhat University

Instagram : kru.university

รับสมัครนักศึกษาออนไลน์ http://register.kru.ac.th/reg/

ข่าวสารได้ที่ www.kru.ac.th โทร 034-534059-60